การรักษาในโรงพยาบาลของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการระบาดในระดับต่ำในสหรัฐอเมริกา แต่ความเครียดในโรงพยาบาลยังคงมีอยู่

ขณะนี้ผู้ป่วยในสหรัฐฯ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด-19 มีจำนวนน้อยลงกว่าจุดอื่นๆ ของการระบาดใหญ่ แต่โรงพยาบาลและพนักงานยังคงรู้สึกตึงเครียด